SOKARIS Przelewy Zobacz większe

SOKARIS Przelewy

SOKP1

Nowy produkt

Program do wypisywania i wydruku bankowych poleceń przelewu

Więcej szczegółów

57,50 zł brutto

Więcej informacji

"SOKARIS-Przelewy" jest to program do wypisywania i wydruku bankowych poleceń przelewu i jest przeznaczony do obsługi firm, które potrzebują łatwo i szybko wystawić bankowe polecenie przelewu.

Program umożliwia wypisanie zarówno "zwykłego" polecenia przelewu jak też polecenia przelewu do Urzędu Skarbowego lub placówki ZUS. Specjalnie przygotowane szablony wydruku spełniają wszelkie wymogi stawiane blankietom poleceń przelewu, a dzięki szerokim możliwościom programu możesz je dowolnie modyfikować, a także tworzyć zupełnie nowe szablony, które następnie możesz wykorzystać do wydruku dokumentów.

Wszystkie wystawione dokumenty możesz w każdej chwili przejrzeć, zmodyfikować lub usunąć.

Wpisując do programu dane Twojej firmy, możesz je później wykorzystać jako dane dłużnika lub wierzyciela w nowo wystawionym dokumencie polecenia przelewu.

"SOKARIS-Przelewy" prowadzą także bazę danych kontrahentów. Żądanego kontrahenta możesz w niej natychmiast znaleźć i wstawić jego dane do przygotowywanego dokumentu zarówno jako dane dłużnika jak i wierzyciela.

Możesz także zdefiniować dane placówek Urzędów Skarbowych oraz ZUS i wstawić je do tworzonego polecenia przelewu do wybranej placówki.

Wszystko to sprawia, że wypisanie bankowego polecenia przelewu dla wybranej jednostki gospodarczej trwa tylko chwilę, a w razie potrzeby powrotu do wybranego dokumentu możesz to zrobić w prosty i szybki sposób.

Program "SOKARIS-Przelewy" umożliwia także generowanie raportów umożliwiających wydruk zestawienia wypisanych już dokumentów, a dostępne opcje raportu umożliwią Ci dostosowanie jego zawartości do określonej grupy dokumentów zgodnie z Twoimi aktualnymi potrzebami. Możliwy jest też wydruk listy wszystkich kontrahentów współpracujących z Twoją firmą, lub też - korzystając z opcji raportu - wybranej ich grupy, a możliwość dodatkowego wydruku nalepek adresowych dla wskazanych kontrahentów ułatwi kontakt między firmami.

Aby uniknąć utraty ważnych dla firmy danych masz możliwość archiwizacji danych - podczas archiwizacji, program we wskazanym miejscu na dysku zapisze wszystkie dane wprowadzone wcześniej do programu "SOKARIS-Przelewy" (dane kontrahentów, wypisane polecenia przelewu, itp.). Tak zapisane dane możesz następnie w każdej chwili przywrócić do programu zastępując nimi błędne lub utracone w wyniku niespodziewanych okoliczności dane.

Program posiada także możliwość eksportu i importu danych wprowadzonych do bazy programu. Wyeksportowane dane możesz następnie zaimportować do innej firmy używającej programu "SOKARIS-Przelewy" lub do innego programu wyprodukowanego przez firmę Sokaris. Możesz je także odczytać np. za pomocą programu "Microsoft Excel".

Dzięki możliwościom witryny internetowej firmy Sokaris oraz programowi "Centrum Aktualizacji" firmy Sokaris możesz pobrać z Internetu takie elementy, jak najnowsze wersje programu, nowe pliki Pomocy czy też nowe szablony wydruku. Nowa zawartość jest dodawana do witryny regularnie, dzięki czemu możesz zawsze uzyskać najnowsze aktualizacje. Program "Centrum Aktualizacji" skanuje Twój komputer w poszukiwaniu zainstalowanych produktów firmy Sokaris i dostarcza dostosowany zestaw aktualizacji mających zastosowanie tylko do aplikacji zainstalowanych na Twoim komputerze. 

Najważniejsze funkcje programu
  1. Plik:
  2. Wypisywanie i przegląd dokumentów bankowych poleceń przelewu:
  3. Kartoteki:
  4. Raporty:
  5. Konfiguracja programu:
  6. Narzędzia:
  7. Pomoc: