Obniżka! Fama Start - sprzedaż, zakup, fakturowanie Zobacz większe

Fama Start - sprzedaż, zakup, fakturowanie

PFS1

Nowy produkt

Sprzedaż, zakup, faktury zaliczkowe, dokumenty walutowe, kolumna stan w kartotece towarów, kasa, bank

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Najważniejsze cechy

 • Praca w systemie Windows.
 • Prosta instalacja.
 • Prowadzenie kartotek towarów i kontrahentów.
 • Współpraca z programami księgowymi.
 • Kolumna 'stan' w kartotece.
 • Faktury obcojęzyczne, wielowalutowość.
 • Faktury zaliczkowe.
 • Samodzielna modyfikacja wielu parametrów /nowe stawki VAT, formatowanie dokumentów.
 • Obsługa kas i drukarek fisklanych.
 • Ostrzeżenie przed wykonaniem nieprawidłowej operacji.
 • Uzyskiwanie własnych zestawień - zapytania SQL.
 • Praca w sieci, wielostanowiskowa.

 


 

Sprzedaż i zakup

 1. Program umożliwia wystawianie: faktur VAT sprzedaż (również proforma) i zakup. Faktury korygujące sprzedaż zakup, paragony, zwroty do paragonu, zamówienia od klienta i do dostawcy.
 2. Faktura zaliczkowa.
 3. Możliwość recznego wpisywania towarów/usług bezpośrednio na dokumentach.
 4. Wpisywanie długiej nazwy pozycji na dokumencie, np. przy opisywaniu usług.
 5. Rejestracja na drukarce fiskalnej paragonów oraz FV.
 6. Wprowadzenie dokumentu zakupu na podstawie zamówienia do dostawcy.
 7. Wystawianie dokumentu na podstawie zamówienia klienta.
 8. Wystawianie dokumentów na podstawie wielu dokumentów WZ, PZ lub DD z zamówienia /sygnalizacja braku zadanej pozycji / Faktura pro-forma.
 9. Faktury walutowe: dodatkowe pole dla nazw towarów/usług obcojęzycznych:
  • stała cena sprzedaży w walucie, lub wyliczana z ceny w złotych i kursu,
  • pobieranie tabeli kursów ze strony NBP.
 1. Sortowanie pozycji na dokumencie w/g położenia w magazynie lub nazwy.
 2. Dokumenty w cenach netto lub brutto.
 3. Cztery grupy cenowe /dla hurtowni, detalu itp./.
 4. Możliwość zapisu towaru/usługi nie występującej w magazynie.
 5. Możliwość zmiany nazwy towaru na dokumencie niezależnie od jego nazwy w kartotece.
 6. Informacja o cenie sprzedaży niższej niż cena zakupu przy wystawianiu dokumentu sprzedaży.
 7. Możliwość udzielenia upustu dla pojedynczej pozycji lub całego dokumentu.
 8. Wybór między udzieleniem upustu procentowego lub kwotowego. Automatyczny podgląd przeliczenia procentów na kwotę i odwrotnie.
 9. Informacja o udzielonym upuście kwotowym lub procentowym przy zmianie cen netto lub brutto na dokumencie sprzedaży.
 10. Użycie nieograniczonej ilości rachunków bankowych sprzedawcy i możliwość przypisania ich kontrahentom.
 11. Automatyczna blokada sprzedaży przy przeterminowaniu należności klienta. Kredyt kupiecki.
 12. Obsługa kart rabatowych.
 13. Obsługa zapłat kartą kredytową, dla klienta drukuje się informacja o zapłacie, ale dokument traktowany jest jako niezapłacony (filtrowanie należności po sposobie zapłaty).
 14. Możliwość definiowania formatu numeru dokumentu uwzględniającego np. wyróżnik magazynu, miesiąc, rok.
 15. Informacja o lukach numerowych.
 16. Automatyczna numeracja dokumentów.
 17. Szybkie wyszukiwanie towarów i kontrahentów (kolejne wpisane litery zawężają listę wyświetlanych pozycji).
 18. Możliwość ustalania, jakie kolumny dokumentu mają pokazywać się na ekranie.
 19. Modyfikacja postaci wydruków dokumentów / opcjonalny wybór z wielu wzorów /możliwość tworzenia własnych.
 20. Przegląd wszystkich wystawionych dokumentów.
 21. Poprawianie wystawionych dokumentów.
 22. Usuwanie dokumentów.

 

Kartoteka kontrahentów

  1. Rozbudowana informacja o kliencie i historia kontaktów. Z poziomu CRM dostęp do wszystkich zestawień i dokumentów dla wybranego kontrahenta.
  2. Zarządzanie korespondencją z poziomu katalogu kontrahentów.
  3. Nieograniczona ilość kontaktów i numerów telefonów, faksów dla kontrahenta.
  4. Przypisanie typu i rodzaju usług dla kontrahenta np: dostawca art. piśmiennych; odbiorca dzianin; wykonawca remontów.
  5. Przypisanie kontrahentowi osoby prowadzącej.
  6. Możliwość wpisania oddzielnego adresu do korespondencji.
  7. Przypominanie - terminy spotkań ,zadań do wykonania.
  8. Korespondencja seryjna opcjonalnie wysyłaj/nie wysyłaj dla zaznaczonych grup, firm.
  9. Serwer faksowy: wysyłanie przyjmowanie i umieszczanie faksów w katalogu kontrahenta na podstawie identyfikatora faksu.

 

 

Magazyn

 1. Brak magazynu, ale w kartotece towarów kolumna ilość.
 2. Dokumenty magazynowe: WZ ;PZ; RW ;PW; ZW ;DD.
 3. Wystawianie dokumentów WZ w zadanych cenach z naliczonym podatkiem VAT.
 4. Historia towaru stan towaru po operacji (karta magazynowa).
 5. Współpraca z kolektorem danych czytającym kody kreskowe.

 

Kartoteka towarów

 1. Kartoteki towarów, wyrobów, surowców, usług wspólne dla wszystkich magazynów.
 2. Ułatwiający wyszukiwanie 20-znakowy indeks /ustawialny/.
 3. Możliwość tworzenia grup towarów, usług.
 4. Połączenie towaru z dostawcą z kartoteki kontrahentów.
 5. 80 - znakowa nazwa towaru. Możliwość rozszerzenia nazwy na dokumencie do 180 znaków.
 1. Miejsce na nazwę obcojęzyczną do przeniesienia na dokument obcojęzyczny.
 2. 4 poziomy cen sprzedaży.
 3. Definiowanie dokładności cen sprzedaży - sposób zaokrąglania do pełnych złotych, 10-groszy itd.
 4. Modyfikacja cen sprzedaży na podstawie uaktualnionego kursu walut (wpisana cena walutowa).
 5. Opcjonalne ustawienie dla każdego towaru zmiany ceny sprzedaży przy zmianie ceny zakupu:
  • nie zmieniać /przeliczyć marżę i upusty /,
  • przeliczyć cenę na podstawie marż i upustów,
  • przeliczyć cenę s. jeśli cena zakupu wzrosła o kwotę ... lub ...procent.
 6. Dwa poziomy jednostek miary.
 7. Zapas min/max.
 8. Możliwość zdefiniowania dokładności z jaką przechowywane i pokazywane są ilości, dla każdego towaru niezależnie (ilość miejsc po przecinku) np. 1 chleb dopuszcza podział na 0,5 bochenka ale 1 telewizor nie.
 9. Położenie w magazynie regał, półka, nazwa.
 10. Kody kreskowe przyporządkowanie i kontrola ich użycia.
 11. Oferowanie/cennik.

 

 

Kasa/Bank

 1. Dokumenty kasowe KP, KW oraz polecenia bankowe /druk/.
 2. Należności i zobowiązania automatycznie na podstawie wpisywanych dokumentów handlowych z możliwością dopłat do wielu faktur.
 3. Zaliczki.
 4. Wydruk raportów za wybrany okres, dla wszystkich lub wybranych kasjerów.

 

Kredyt kupiecki

 1. Ustawianie blokad dla przeterminowania:
 • informuje - pozwala na sprzedaż,
 • informuje - nie pozwala na sprzedaż.
 1. limitu kupieckiego:
 • informuje - nie pozwala na sprzedaż
 1. mailowe, faksowe wysyłanie powiadomień.

 

Zestawienia i raporty

 1. Zobowiązań / należności.
 2. Przychodów/rozchodów.
 3. Sprzedaży w/g:
 • kontrahenta,
 • towaru,
 • udziału w sprzedaży ; klienta lub towaru.
 1. Rotacji towarów.
 2. Zapytania SQL.

Zestawienia i raporty

 1. Zobowiązań / należności.
 2. Przychodów/rozchodów.
 3. Sprzedaży w/g:
 • kontrahenta,
 • towaru,
 • udziału w sprzedaży ; klienta lub towaru.
 1. Rotacji towarów.
 2. Zapytania SQL.

 

 

Funkcje administracyjne

Archiwizacja danych.

 1. Dostępność wszystkich danych bez względu na datę ich wpisu.
 2. Współpraca z systemami księgowymi.
 3. Obsługa kolektorów inwentaryzacyjnych i wag sklepowych.
 4. Ceny walutowe.
 5. Modyfikowalne parametry systemu.
 6. Ustalenie praw dostępu dla poszczególnych użytkowników.

Wydruki

 1. Wydruk wszystkich dokumentów wystawionych w programie.
 2. Dostępne wydruki FV, FV w walucie, FP, ZD w języku angielskim.
 3. Możliwość włączania/wyłączania kolumn drukowanych na dokumentach.
 4. Wydruki zestawień wykonywanych w programie.
 5. Wydruk cenników i etykiet z kartoteki towarowej.
 6. Adresowanie kopert.
 7. Wydruki dowodów, raportów kasowych i bankowych.
 8. Możliwość tworzenia włąsnych raportów dzięki udostępnianemu programowi - Reporter 2.

Wymagania sprzętowe

 1. System operacyjny Windows XP lub nowszy.
 2. 64 MB RAM lub więcej.
 3. Procesorem Pentium 300MHz lub lepszy.
 4. Około 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym (w zależności od ilości wystawianych dokumentów).
 5. Drukarka pracująca w systemie Windows (dla wydruków).
 6. Dostęp do Internetu (dla funkcji wysyłanie wiadomości e-mail, pobieranie kursów walut).
 7. Sieć MS Windows (dla pracy sieciowej).