Fama Pro - sprzedaż, zakup, magazyny, rozliczenia Zobacz większe

Fama Pro - sprzedaż, zakup, magazyny, rozliczenia

PFPR

Nowy produkt

Sprzedaż, zakup, faktury zaliczkowe, dokumenty walutowe, faktury seryjne, prowizje, 35 magazynów, remanent wartościowy i ilościowy na dowolny dzień, moduł produkcji, obsługa filii, kasa, bank, kolektor danych.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Najważniejsze cechy

 • Praca w systemie Windows.
 • Prosta instalacja.
 • Prowadzenie kartotek towarów i kontrahentów.
 • Współpraca z programami księgowymi.
 • 35 magazynów.
 • Faktury obcojęzyczne, wielowalutowość.
 • Faktury seryjne.
 • Faktury zaliczkowe.
 • Obsługa filii.
 • Obsługa produkcji - skład surowcowy wyrobów.
 • Pełny nadzór nad udzielonym kredytem kupieckim; blokady; przypominanie; mail.
 • Rozbudowany system obliczania prowizji dla uczestników transakcji.
 • Samodzielna modyfikacja wielu parametrów /nowe stawki VAT, formatowanie dokumentów.
 • Współpraca z kolektorami danych.
 • Obsługa kas i drukarek fisklanych.
 • Ostrzeżenie przed wykonaniem nieprawidłowej operacji.
 • Uzyskiwanie własnych zestawień - zapytania SQL.
 • Praca w sieci, wielostanowiskowa.

 

Sprzedaż i zakup

 • Program umożliwia wystawianie: faktur VAT sprzedaż (również proforma) i zakup. Faktury korygujące sprzedaż zakup, paragony, zwroty do paragonu, zamówienia od klienta i do dostawcy.
 • Faktura VAT
 • Faktura zaliczkowa.
 • Faktury seryjne (cykliczne wystawianie dokumentów na czynsz, abonament itp).
 • Możliwość recznego wpisywania towarów/usług bezpośrednio na dokumentach.
 • Wpisywanie długiej nazwy pozycji na dokumencie, np. przy opisywaniu usług.
 • Rejestracja na drukarce fiskalnej paragonów oraz FV.
 • Wprowadzenie dokumentu zakupu na podstawie zamówienia do dostawcy.
 • Wystawianie dokumentu na podstawie zamówienia klienta.
 • Wystawianie dokumentów na podstawie wielu dokumentów WZ, PZ lub DD z zamówienia /sygnalizacja braku zadanej pozycji / Faktura pro-forma, PP.

 

Lista faktur

 • Faktury walutowe: dodatkowe pole dla nazw towarów/usług obcojęzycznych:
 • stała cena sprzedaży w walucie, lub wyliczana z ceny w złotych i kursu,
 • pobieranie tabeli kursów ze strony NBP.
 • Kursy walut
 • Sortowanie pozycji na dokumencie w/g położenia w magazynie lub nazwy.
 • Dokumenty w cenach netto lub brutto.
 • Cztery grupy cenowe /dla hurtowni, detalu itp./.
 • Możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży przy braku towaru w mag., w zależności od wyboru opcji: nie pozwala; informuje i pozwala; nie informuje i pozwala na wystawienie takiego dokumentu.
 • Możliwość zapisu towaru/usługi nie występującej w magazynie.
 • Możliwość zmiany nazwy towaru na dokumencie niezależnie od jego nazwy w kartotece.
 • Informacja o cenie sprzedaży niższej niż cena zakupu przy wystawianiu dokumentu sprzedaży.
 • Możliwość udzielenia upustu dla pojedynczej pozycji lub całego dokumentu.
 • Wybór między udzieleniem upustu procentowego lub kwotowego. Automatyczny podgląd przeliczenia procentów na kwotę i odwrotnie.
 • Informacja o udzielonym upuście kwotowym lub procentowym przy zmianie cen netto lub brutto na dokumencie sprzedaży.
 • Użycie nieograniczonej ilości rachunków bankowych sprzedawcy i możliwość przypisania ich kontrahentom.
 • Automatyczna blokada sprzedaży przy przeterminowaniu należności klienta. Kredyt kupiecki.
 • Obsługa kart rabatowych.
 • Obsługa zapłat kartą kredytową, dla klienta drukuje się informacja o zapłacie, ale dokument traktowany jest jako niezapłacony (filtrowanie należności po sposobie zapłaty).
 • Przypisanie do dokumentu (do 5 osób) uczestników transakcji. Celem obliczenia prowizji - patrz prowizje.

 

 • Możliwość definiowania formatu numeru dokumentu uwzględniającego np. wyróżnik magazynu, miesiąc, rok.
 • Informacja o lukach numerowych.
 • Automatyczna numeracja dokumentów.
 • Szybkie wyszukiwanie towarów i kontrahentów (kolejne wpisane litery zawężają listę wyświetlanych pozycji).
 • Możliwość ustalania, jakie kolumny dokumentu mają pokazywać się na ekranie.
 • Modyfikacja postaci wydruków dokumentów / opcjonalny wybór z wielu wzorów /możliwość tworzenia własnych.

 

 • Przegląd wszystkich wystawionych dokumentów.
 • Poprawianie wystawionych dokumentów.
 • Usuwanie dokumentów.
 • Kartoteka kontrahentów
 • Katalog kontrahentów
 • Rozbudowana informacja o kliencie i historia kontaktów. Z poziomu CRM dostęp do wszystkich zestawień i dokumentów dla wybranego kontrahenta.
 • Wpis kontrahenta
 • Zarządzanie korespondencją z poziomu katalogu kontrahentów.
 • Nieograniczona ilość kontaktów i numerów telefonów, faksów dla kontrahenta.
 • Przypisanie typu i rodzaju usług dla kontrahenta np: dostawca art. piśmiennych; odbiorca dzianin; wykonawca remontów.
 • Przypisanie kontrahentowi osoby prowadzącej.
 • Możliwość wpisania oddzielnego adresu do korespondencji.
 • Przypominanie - terminy spotkań, zadań do wykonania.
 • Korespondencja seryjna opcjonalnie wysyłaj/nie wysyłaj dla zaznaczonych grup, firm.
 • Serwer faksowy: wysyłanie przyjmowanie i umieszczanie faksów w katalogu kontrahenta na podstawie identyfikatora faksu.

 

 

Magazyn

 • Możliwość prowadzenia 35 magazynów.
 • Widok wybranego towaru we wszystkich prowadzonych magazynach.
 • Możliwość przypisania magazynowi wyróżnika umieszczanego na wszystkich dotyczących go dokumentach.
 • Możliwość ustawienia, dla każdego stanowiska magazynu domyślnego.
 • Dokumenty magazynowe: WZ; PZ; RW; PW; MM; ZW; DD; PP.
 • Wystawianie dokumentów WZ w zadanych cenach z naliczonym podatkiem VAT.
 • Zdejmowanie towarów ze stanów w/g pierwsze weszło, pierwsze wyszło (FIFO) lub wybór konkretnej pozycji z określonej dostawy.
 • Ewidencja stanów magazynowych na dowolnie wybrany dzień.
 • Historia towaru stan towaru po operacji (karta magazynowa).
 • Współpraca z kolektorem danych, czytającym kody kreskowe.

 

Towary

 • Kartoteka towarów
 • Towary
 • Kartoteki towarów, wyrobów, surowców, usług wspólne dla wszystkich magazynów.
 • Poprawianie towarów
 • Ułatwiający wyszukiwanie 20-znakowy indeks /ustawialny/.
 • Możliwość tworzenia grup towarów, usług.
 • Grupy
 • Połączenie towaru z dostawcą z kartoteki kontrahentów.
 • 80 - znakowa nazwa towaru. Możliwość rozszerzenia nazwy na dokumencie do 180 znaków.
 • Miejsce na nazwę obcojęzyczną do przeniesienia na dokument obcojęzyczny.
 • 4 poziomy cen sprzedaży.
 • Definiowanie dokładności cen sprzedaży - sposób zaokrąglania do pełnych złotych, 10-groszy itd.
 • Modyfikacja cen sprzedaży na podstawie uaktualnionego kursu walut (wpisana cena walutowa).
 • Opcjonalne ustawienie dla każdego towaru zmiany ceny sprzedaży przy zmianie ceny zakupu:
 • Zmiana cen
 • nie zmieniać /przeliczyć marżę i upusty /,
 • przeliczyć cenę na podstawie marż i upustów,
 • przeliczyć cenę s. jeśli cena zakupu wzrosła o kwotę ... lub ...procent.
 • Dwa poziomy jednostek miary.
 • Zapas min/max.
 • Możliwość zdefiniowania dokładności z jaką przechowywane i pokazywane są ilości, dla każdego towaru niezależnie (ilość miejsc po przecinku) np. 1 chleb dopuszcza podział na 0,5 bochenka ale 1 telewizor nie.
 • Położenie w magazynie regał, półka, nazwa.
 • Możliwość drukowania kodów kreskowych (naklejki -wszywki) na dowolnej drukarce.
 • Kody kreskowe przyporządkowanie i kontrola ich użycia.
 • Tworzenia etykiet.
 • Oferowanie/cennik.


Kasa/Bank

 • Dokumenty kasowe KP, KW oraz polecenia bankowe /druk /.
 • Należności i zobowiązania automatycznie na podstawie wpisywanych dokumentów handlowych z możliwością dopłat do wielu faktur.
 • Zaliczki.
 • Ustawienie dowolnej kasy jako walutowej.
 • Wydruk raportów za wybrany okres, dla wszystkich lub wybranych kasjerów.
 • Prowizje
 • Wyliczanie prowizji dla pośrednika i pracowników uczestniczących w transakcji /do 4 osób / w/g zadanych kryteriów:
 • od zysku,
 • od obrotu,
 • od zapłaconych faktur (przeterminowanie wpływa na jej wysokość).
 • Zestawienie prowizji dla dokumentów wystawionych i zapłaconych - porównania.
 • Zestawienie dokumentów na podstawie, których została wyliczona prowizja.

 

Prowizje

 • Wyliczanie prowizji dla pośrednika i pracowników uczestniczących w transakcji /do 4 osób / w/g zadanych kryteriów:
  • od zysku,
  • od obrotu,
  • od zapłaconych faktur (przeterminowanie wpływa na jej wysokość).
 • Zestawienie prowizji dla dokumentów wystawionych i zapłaconych - porównania.
 • Zestawienie dokumentów na podstawie, których została wyliczona prowizja.

 

Kredyt kupiecki

 • Ustawianie blokad dla przeterminowania:
 • informuje - pozwala na sprzedaż,
 • informuje - nie pozwala na sprzedaż.
 • limitu kupieckiego:
 • informuje - nie pozwala na sprzedaż
 • mailowe, faksowe wysyłanie powiadomień.

 

Produkcja

 • Definiowanie wyrobów, półwyrobów, surowców.
 • Tworzenie składu surowcowego wyrobu.
 • Definicje wyrobów
 • Oblicznie odpadów.
 • Filie
 • Możliwość pracy wielu oddziałów z jednego serwera.
 • Raportowanie: sprzedaży
 • Kasy,
 • Rozrachunków,
 • stanów magazynowych.
 • W czasie rzeczywistym z uwzględnieniem praw dostępu (wymaga Windows 2000 Server).

 

Zestawienia i raporty

 • Zobowiązań / należności.
 • Nierozliczonych dowodów kasowych i bankowych.
 • Zyskowność sprzedaży procentowa lub kwotowa.
 • Przychodów/rozchodów.
 • Obrotów z kontrahentami.
 • Sprzedaży w/g:
 • kontrahenta,
 • towaru,
 • udziału w sprzedaży ; klienta lub towaru.
 • Rotacji towarów.
 • Rozliczenia magazynu.
 • Brakujących wydań.
 • Prowizji.
 • Zapytania SQL.

 

Funkcje administracyjne

 • Archiwizacja danych.
 • Opcje archiwizacji
 • Dostępność wszystkich danych bez względu na datę ich wpisu.
 • Współpraca z systemami księgowymi.
 • Obsługa kolektorów inwentaryzacyjnych i wag sklepowych.
 • Ceny walutowe.
 • Modyfikowalne parametry systemu.
 • Ustalenie praw dostępu dla poszczególnych użytkowników.
 • Użytkownicy
 • Wydruki
 • Wydruk wszystkich dokumentów wystawionych w programie.
 • Dostępne wydruki FV, FV w walucie, FP, ZD w języku angielskim.
 • Możliwość włączania/wyłączania kolumn drukowanych na dokumentach.
 • Wydruki zestawień wykonywanych w programie.
 • Wydruk cenników i etykiet z kartoteki towarowej.
 • Adresowanie kopert.
 • Wydruki dowodów, raportów kasowych i bankowych.
 • Możliwość tworzenia włąsnych raportów dzięki udostępnianemu programowi - Reporter 2.

 

Wymagania sprzętowe

 • System operacyjny Windows XP lub nowszy.
 • 64 MB RAM lub więcej.
 • Procesorem Pentium 300MHz lub lepszy.
 • Około 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym (w zależności od ilości wystawianych dokumentów).
 • Drukarka pracująca w systemie Windows (dla wydruków).
 • Dostęp do Internetu (dla funkcji wysyłanie wiadomości e-mail, pobieranie kursów walut).
 • Sieć MS Windows (dla pracy sieciowej).