Kadry i płace do 50 wpisów w kartotece pracowników i eDeklaracje Zobacz większe

Kadry i płace do 50 wpisów w kartotece pracowników i eDeklaracje

PRKP2

Nowy produkt

Wprowadzanie danych kadrowych pracowników (do 50 wpisów w kartotece) i właścicieli. Obliczanie płac z tytułu umów o pracę i umów zlecenia. Naliczanie zasiłków chorobowych. Karty przychodów, deklaracje PIT-4R, PIT-11, PIT-40, PIT-12. Prowadzenie ewidencji obecności. Automatycznie generowanie dokumentów do programu Płatnik.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Program pracuje w środowisku Windows w wersji
XP
Vista
7

Ustawienia

 • Można rozpocząć pracę w programie w dowolnym momencie roku - dane za wcześniejsze okresy roku należy uzupełnić.
 •  Wiele gotowych składników wynagrodzeń oraz możliwość definiowania własnych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, godzinowe, prowizyjne, nagrody, premie, zasiłki)...
 •  Możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac.
 •  Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i na koniec roku.
 •  Planowanie czasu pracy przy pomocy kalendarzy (firmy, grupy pracowników, pracownika)

 

Pracownicy i dokumentacja

 • Kartoteka pracowników
 • Grupowanie pracowników według działów
 • Pracownicy niepełnosprawni
 • Umowy o pracę, świadectwa pracy, aneksy, zaświadczenia o zarobkach
 • Zwolnienia chorobowe – wyliczanie wynagrodzenia za czas choroby i dla uprawnionych do wypłaty - zasiłku chorobowego
 • Karta przychodów pracownika
 • kalendarz pracownika, w którym odnotowywane są zdarzenia dotyczące nieobecności i obecności pracownika - choroba, urlop, zasiłek, nadgodziny

 

Lista płac

 • możliwość umieszczania pracowników na wielu listach płac w miesiącu (realizacja różnych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych np. płaca zasadnicza na liście podstawowej, premia na liście dodatkowej)
 • możliwość modyfikacji naliczeń składników wynagrodzenia,
 • możliwość ręcznego dodawania składników wynagrodzenia w trakcie obliczeń
 • kontrola wynagrodzenia za czas choroby (pilnuje 33 dni lub dla pracowników powyżej 50 lat 14 dni)
 • grupowanie kosztów płacowych z wyliczonych list płac według działów
 • Obsługa świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny i dodatki) na listach płac

 

 

Rozliczenia i zestawienia

 • Listy płac sumarycznie – zestawienie za dowolny okres dla działu lub dla wszystkich działów
 • Miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy
 • Zestawienie nadgodzin
 • Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 • Urlopy wypoczynkowe – zestawienie urlopów dla wszystkich i dla poszczególnych pracowników
 • Wydruki przelewów z list płac.
 • Generowanie przelewów – eksport do systemu ELIXIR lub SAPORD.
 • Wydruki deklaracji PIT tj. : 2, 4, 4R, 11, 40 z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem.
 • Dodatkowe zestawienie dla ZUS, np. Karta zasiłkowa ZUS Z-17

 

 

Współpracuje z programem ZUSowskim "PŁATNIK"

Przesyłanie danych do programu Płatnik, m.in. do deklaracji: RSA, RCA, RZA, DRA, ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA