HM - Handel i Magazyn Pro-Cent - subskrypcja roczna

HM00S1

Nowy produkt

Następca znanej i lubianej lini programów FaMa. Kompatybilny i zaktualizowany.

Więcej szczegółów

140,00 zł brutto

Więcej informacji

Program ten potrafi zaimportować twoje dane, jeżeli używasz programu 'Fit Faktura' w wersji 7.2 lub wyższej. Jeżeli używasz programu w wersji niższej niż 7.2 prosimy o kontakt.
Minimalne wymagania systemowe: 'Windows Vista' lub nowszy.

Instalacja programu przebiega dwuetapowo.
1. Wymagane składniki - pobierz plik instalacyjny wymaganych składników.
2. HM - Handel i Magazyn - pobierz plik instalacyjny programu.


Uwaga!
W programie można wygenerować 'Jednolity Plik Kontrolny' JPK VAT (moduł JPK), który wszyscy podatnicy vat będą musieli wysyłać do 'Ministerstwa Finansów' w formie elektronicznej, począwszy od 1 stycznia 2018 roku. Obecnie obowiązek ten dotyczy tylko dużych i średnich firm.

Możliwości podstawowej subskrypcji programu HM - Handel i Magazyn, na które warto zwrócić uwagę:

 • Używanie bazy GUS - po wpisaniu NIP-u lub REGON-u program uzupełnia pozostałe dane klienta z bazy GUS, lub dla kontrahentów zagranicznych z bazy VIES.
 • Informacja o stanie produktu.
 • Dowody kasowe KP i KW oraz raporty kasowe.
 • Kontrola zobowiązań i należności ze szczegółową informacją o zapłacie za każdy dokument.
 • Faktura zaliczkowa i końcowa.
 • Miesięczna numeracja dokumentów - możliwa do ustawienia na początku każdego roku.

Program HM - Handel i Magazyn ma budowę modułową. W dowolnym momencie używania programu, można dokupić wymagany moduł bez potrzeby instalacji nowej wersji programu.

Specyfikacja programu:

HM - Handel i Magazyn

System HM Handel i Magazyn wspomaga zarządzanie sprzedażą, rozrachunkami i magazynem.
Konstrukcja modułowa pozwala na dopasowanie programu do indywidualnych potrzeb klienta.
Umożliwia obsługę wielu firm.
Pozwala na pracę w sieci na kilku/kilkunastu stanowiskach, równoczesną pracę wielu użytkowników.
Dzięki wbudowanym eksportom i importom możliwa jest wymiana danych pomiędzy programami.
Program jest intuicyjny, łatwy w obsłudze.

Uwaga:

Moduły wymagają instalacji programu podstawowego HM Handel i Magazyn.
Moduł magazyny pozwala prowadzić do 35 magazynów. Można kupić dowolną liczbę.
W wersji podstawowej jest jeden magazyn ilościowy (bez wyceny).
Moduł obsługi magazynu pozwala prowadzić magazyny wartościowo i ilościowo.
Wersja programu oraz aktywne moduły na wszystkich stanowiskach w sieci muszą być identyczne.

Możliwości

Przeznaczony jest do obsługi firm usługowych, handlowych
Przyjmujących zaliczki i wystawiających faktury końcowe
Kontrolujących rozrachunki
Posiadających czytniki kodów

Dokumenty

FA - Faktura sprzedaży – możliwość wystawienia na podstawie: Faktury zaliczki, ZO, FP, OF, FZ, Kopia FA, Usuniętej - FA, Zmiana na Paragon.
Końcowa do zaliczkowej może być wystawiony na podstawie dokumentu wystawionego do trzech lat wstecz oraz końcowa do zaliczek z kilku lat
PA – Paragon. Możliwość wystawienia na podstawie: ZO, Kopia PA – Paragon, Usuniętego PA, Zmiana na fakturę
FA zaliczka - Faktura sprzedaży zaliczka FZ – Faktura zakupu – możliwość wystawienia na podstawie ZO, FP,OF, Kopia FA, Usuniętej FA.
FP – Faktura Proforma – możliwość wystawienia na podstawie: ZO, OF, FZ, MM, Kopia FP, Usuniętej FP.
FW - Faktura wewnętrzna – możliwość wystawienia na podstawie: FZ, Kopia FW, Usuniętej FW
FK – Faktura korygująca – może być wystawiony na podstawie dokumentu wystawionego do pięciu lat wstecz
ZO – Zamówienie od odbiorcy –możliwość wystawienia na podstawie Kopia ZO, Usuniętego ZO
ZD – Zamówienie do dostawcy –możliwość wystawienia na podstawie ZO, FP, OF, Kopia ZD, Usuniętego ZD.
OF – Oferta - możliwość wystawienia na podstawie innej OF
ZP – Zwrot z paragonu
KD – Korekta od dostawcy
SN – Spis z natury - możliwość wystawienia na podstawie: Kopii SN, Usuniętej SN
Możliwość dopisania uwag na większości dokumentów
Usuwanie, poprawianie dokumentów (jeśli użytkownik ma takie uprawnienia)

Kontrola faktur zaliczkowych bez końcowych

Zestawienie faktur zaliczkowych, dla których nie została wystawiona faktura końcowa (faktura końcowa powoduje wydanie produktu z magazynu)

Przegląd wystawionych dokumentów

Możliwość sprawdzenia wystawionych dokumentów, duplikatów, drukowanie kopii, poprawienie dokumentu lub usunięcie (tylko dla użytkowników z uprawnieniami).

Kartoteka Kontrahentów

Zawiera elementy CRM - zarządzanie relacjami z klientami
Dokumenty – każdy klient ma folder, w którym można przechowywać związane z nim dokumenty np. korespondencję, przygotowane oferty, zawarte umowy itp.
Możliwość wyboru waluty dla danego kontrahenta
Wysyłanie dokumentów e-mail w formie PDF jeśli klient ma zaznaczoną zgodę
Nieograniczona liczba osób do kontaktu, stanowisko, adres e-mail, numery telefonów

Kopiowanie informacji o kontrahentach z katalogu do schowka

Zaznaczonych na liście kontrahentów, można skopiować (jeśli w prawach użytkownik ma włączone prawo do kopiowania danych) i wykorzystać je np.
w edytorze (w Wordzie w tzw. korespondencji seryjnej) lub w arkuszu kalkulacyjnym.

Przypisanie informacji kontrahentowi

Przypisanie grupy cenowej, sposób płatności, wartość kredytu kupieckiego (blokada sprzedaży z terminem płatności informacja nie pozwala na sprzedaż)
Kredyt kupiecki, blokada sprzedaży przy przeterminowaniu – funkcja tylko z modułem obsługi magazynu
Rachunek bankowy - rachunek firmowy, który ma być umieszczony na dokumencie dla danego kontrahenta (np. walutowy dla kontrahentów unijnych)
Uwagi wprowadzone w ustawieniach – możliwość przenoszenia informacji na faktury
Przypisanie adresu do korespondencji, jeśli jest inny niż adres firmy
Zadania – program kontroluje katalog zadań przypisanych do użytkownika
Przypomnienie o kontakcie, przygotowaniu oferty. Można wykorzystać funkcję do wpisywania prac u wybranego kontrahenta a potem zbiorczo zafakturować usługę. Prace zostaną podsumowane.

Kartoteka Produktów

Nazwa produktu do 80 znaków (możliwość rozszerzenia nazwy na dokumencie do 180 znaków)
Kod kreskowy – możliwość przypisania wielu kodów kreskowych do jednego produktu
Symbol PKWiU
Rodzaj produktu: usługa, towar, wyrób, półwyrób, opakowanie, surowce, inne(nie zmienia stanu)
Ustawienie ceny zakupu
Ustawienie marży dla produktu
Ustawienia kilku grup cenowych

Kasa Bank

Raport kasowy – opcja filtrowania: Kasy, Wystawił, dowolny okres dla wszystkich lub wybranych kasjerów
Kasy – dodanie i obsługa wielu kas (dla wersji wielomagazynowej)

Zestawienia i raporty

Zobowiązań / należności
Obrotów z kontrahentami
Ewidencje VAT
Sprzedaży w rozbiciu na dokumenty
Sprzedaży pogrupowane wg produktów
Sprzedaży pogrupowane wg kategorii
Sprzedaży pogrupowane wg sprzedawców
Sprzedaży pogrupowane wg płatności
Rozchodów według produktów
Udzielonych upustów
Przychodów według produktów
Przychodów według kategorii produktów
Nierozliczonych dowodów kasowych i bankowych
Niezafakturowanych dokumentów
Faktur zaliczkowych bez końcowych
Książka nadawcza dokumentów
Usuniętych dokumentów
Wiele możliwości filtrowania w danym zestawieniu

Narzędzia

Ustawienia archiwizacji:
Sposób archiwizacji, Co ile dni wykonywać archiwizację, Położenie plików archiwum.
Archiwizacja danych:
Możliwość wysłania archiwizacji e-mailem na dowolny adres.
Odczyt archiwizacji
Reindeksacja
Zapytania SQL

Funkcje serwisowe

Kontrahenci - import kontrahentów i produktów z programu Subiekt 4
Kontrahenci - import z pliku tekstowego
Produkty - import z pliku tekstowego
Produkty - przelicz marżę i marżę minimalną
Produkty - wypełnienie sortowania z pola Atrybut 2 (po przypisaniu produktu do położenia w magazynie (półka/regał numer) po wywołaniu funkcji produkty będą sortowane na dokumencie sprzedaży.

Wydruki

Oprócz podstawowych wydruków czyli wszystkich dokumentów wystawionych w programie, zestawień, dowodów, raportów kasowych i bankowych itp.
Możliwość włączania/wyłączania kolumn drukowanych na dokumentach.
Wydruk cenników i etykiet z kartoteki towarowej.
Adresowanie kopert.
Możliwość zamówienia wydruku – wycena po otrzymaniu specyfikacji.

Zaawansowane ustawienia

Typy – Rodzaj dokumentu: możliwość ustawienia wybranych dokumentów w programie i ich konfiguracja np. wyświetlanie kolumn, drukowanie, domyślny wyróżnik, produkty, kontrahenci i wiele innych.
Elektr. – Dokumentów elektronicznych: ustawienia informacji dołączonych do wysyłanych wiadomości e-mail.
Użytkownicy programu i prawa dostępu. Prawa dostępu do funkcji są jednymi z najważniejszych mechanizmów bezpieczeństwa.
Zabezpieczają one dostęp do zestawień operacji osobom nieuprawnionym.
Lokalne. Dla użytkownika programu można ustawić domyślny magazyn, kasę, typ programu pocztowego.
Jednostki miary - wprowadzanie jednostek miar używanych w programie. Możliwe jest wpisanie symbolów jednostki w kilku językach (dokumenty obcojęzyczne),
a także przypisanie do danej jednostki ilości miejsc po przecinku.
Odsetki – tabela odsetek.
Drukarka - możliwość dodania drukarki PDF.
Dane firmy: Nazwa, NIP, Adres, wybór logo na dokumencie.

Urządzenia zewnętrzne, z którymi pracuje program

Czytniki kodów kreskowych. Wszystkie czytniki emulujące porty COM skanujące kod i przekazujące go do programu w postaci cyfr (nieklawiaturowe)
Drukarki etykiet
Wagi elektroniczne
Kolektor danych Casio (oprogramowanie na kolektorze Programer Centrum)

Praca w sieci

Program w wersji sieciowej pozwala na pracę na kilku/kilkunastu równouprawnionych stanowiskach. Wiele osób może równocześnie wykonywać operacje w programie.
Praca w sieci komputerowej (LAN), której zasięg stanowisk sieciowych ograniczony jest zasięgiem lokalnej sieci.
Praca z wykorzystaniem usług terminalowych. Podczas używania serwera terminali wykonywanie wszelkich operacji w programie, przetwarzanie i przechowywanie danych odbywa się na serwerze.
Serwer terminali gwarantuje, że wszyscy użytkownicy (klienci) mają dostęp do tej samej wersji programu. Oprogramowanie jest instalowane tylko jeden raz na serwerze, a nie na wszystkich komputerach osobistych.
Usługi terminalowe przesyłają do klienta tylko interfejs użytkownika programu.

Eksport danych do programów księgowych/Import w FK i MK

FK – księgi handlowe (w programie można ustawić import, dla każdego typu dokumentu dostępnego w programie handlowym)
MK – uproszczona księgowość (w programie można ustawić import faktur zakupu i sprzedaży)

Eksport danych do programów zewnętrznych/Import w Excelu

Stosowana jest wymiana informacji pomiędzy programami poprzez eksport i import z wykorzystaniem plików tekstowych.

Moduły dodatkowe dostępne osobno.

 • Magazyny
 • Obsługa magazynu
 • Waluty
 • Drukarki fiskalne
 • Kasy fiskalne
 • Dokumenty seryjne
 • Prowizje
 • Elektroniczna wymiana dokumentów
 • Produkcja
 • Farmaceutyka
 • Opakowania
 • Transporty
 • Filie

Produkty powiązane