HM - Handel i Magazyn - moduł JPK VAT - subskrypcja roczna

HMJPK-01

Nowy produkt

Moduł JPK dla programu HM Handel i Magazyn

Więcej szczegółów

73,17 zł brutto

Więcej informacji

Jeśli firma używa wielu systemów sprzedażowych lub w różnych lokalizacjach to
konieczne jest sporządzenie jednego, łącznego pliku JPK VAT.
Od tej zasady nie ma odstępstwa.
Dzięki modułowi JPK VAT wyeksportujesz dane do systemu automatycznie łączącego dane z wszystkich systemów.

Nasze programy MK - mała księgowość i FK - księgi handlowe

 • Umożliwiają import danych z pliku JPK pochodzących różnych systemów informatycznych i połączenie owych baz w jedną całość,
 • Grupują dane pozycje do właściwej kategorii VAT.
 • Dzięki tej funkcji można połączyć dane z dowolnej liczby zestawów danych.
 • Utworzony plik JPK podlega weryfikacji pod względem wymogów formalnych, co pozwala wykluczyć odrzucenie wysyłki ze względu np. na brak wypełnienia wszystkich wymaganych pól.
 • Wspólny plik JPK VAT podlega następnie wysyłce do Ministerstwa Finansów.

Utworzony plik JPK_VAT można

 • wczytać i wysłać poprzez aplikację "Klient JPK" dostępną na stronie Ministerstwa Finansów
 • wczytać do dowolnej aplikacji umożliwiającej import danych z pliku JPK
Przygotowanie i export

Przygotowywanie i export Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT
Podgląd i weryfikacja danych
Przygotowany zbiór Zakup i Sprzedaż przedstawione w formie czytelnej tabeli,
umożliwia szybkie sprawdzenie poprawności wpisów

 • Utworzy plik JPK_VAT na podstawie dokumentów
 • Faktur sprzedaży
 • Faktur Zakupu
 • Faktur wewnętrznych - w VAT zakup i w VAT sprzedaż
Dokumenty - podział wpisów w zależności od poszczególnych zdarzeń
(dokumenty walutowe wycenione w PLN)

JPK VAT SPRZEDAŻ
FA - Faktura sprzedaży krajowa, wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, Export 0%, np,
dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca
FA zaliczka - Faktura sprzedaży zaliczka
FA końcowa - Faktura sprzedaży końcowa
FW - faktura wewnętrzna do faktur WNT
FW - faktura wewnętrzna do faktur - odwrotne obciążenie (wymagany wyróżnik OO )

JPK VAT ZAKUP
FZ – Faktura zakupu
FK – Faktura korygująca
FW - faktura wewnętrzna do faktur WNT
FW - faktura wewnętrzna do faktur - odwrotne obciążenie (wymagany wyróżnik OO )

Produkty powiązane