HM - Handel i Magazyn moduł magazynu - subskrypcja roczna

HMMM0S1

Nowy produkt

Moduł obsługi magazynu dla HM Handel Magazyn. Następca znanej i lubianej lini programów FaMa. Kompatybilny i zaktualizowany.

Więcej szczegółów

60,00 zł brutto

Więcej informacji

Uwaga: moduł wymaga instalacji programu podstawowego 'HM - Handel i Magazyn'
W wersji podstawowej jest jeden magazyn prosty (bez wycen), można kupić dowolną liczbę - do 35 modułów 'Magazyny'

Wspomaga zarządzanie magazynem.
Pozwala na prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej przez zastosowanie automatycznej wyceny magazynu (rozlicza koszt własny sprzedaży, wydań z magazynu).
Daje możliwość wyboru metody wyceny. Umożliwia obsługę tylu magazynów ile zostało kupionych.

Podstawowe funkcje

Usuwanie, poprawianie dokumentów (jeśli ma się uprawnienia).
Dokumenty magazynowe: WZ; PZ; RW; PW; MM; ZW; DD; PP.
Zdejmowanie towarów ze stanów w/g

  • FIFO pierwsze weszło, pierwsze wyszło.
  • Wybór konkretnej pozycji - dla wersji z "modułem farmaceutyka".
  • Wybór numeru serii - dla wersji z "modułem Numery serii".

Stan magazynowy na dowolnie wybrany dzień.
Historia towaru po operacji (karta magazynowa).
Widok wybranego towaru we wszystkich prowadzonych magazynach.
Zamykanie okresu: umożliwia zablokowanie operacji na dokumentach wystawionych w zamkniętym okresie np.: nie będzie można dodawać, poprawiać i usuwać wystawionych już dokumentów.
Okres można otworzyć i dopiero wtedy edytować dokumenty. Funkcje te są dostępne tylko dla uprawnionych użytkowników.

Stany minimalne i maksymalne

Program pozwala na automatyczne zestawienie stanów minimalnych i maksymalnych na podstawie stanów magazynowych.
Pozwala to na planowanie zapasów.
Przeniesienie stanów minimalnych na dokument zamówienia do dostawcy.

Inwentaryzacja
SN- Dokument „Spis z natury” służy do wprowadzenia aktualnych, zliczonych stanów magazynowych.
W zależności od sposobu liczenia stanów w programie tworzony jest dokument SN:
  • Ręcznie - wpisanie danych z arkuszy spisu z natury bezpośrednio do komputera na dokumenty SN (wiele dokumentów).
  • Elektronicznie wprowadzony przy pomocy kolektora danych - dane przelane z kolektora danych i wczytane na dokument SN.
Jednocześnie można wprowadzać SN ręcznie oraz wczytać dane z kolektora. Wszystkie dokumenty SN wystawione z tą samą datą zostaną porównane ze stanem w magazynie.
Generowanie PW RW na postawie SN

Jeśli stany wprowadzono na dokumenty SN system wygeneruje odpowiednie dokumenty PW/RW. Dokumenty PW/RW (przychód/rozchód wewnętrzny) spowodują automatyczne wyrównanie różnic remanentowych.
Dokumenty stanowią załącznik do „Protokołu weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych”.
Pozycje z dokumentów przychód/rozchód wewnętrzny można przekopiować do edytora Worda, Excela, itp. i opisać przyczynę powstania braków.
Funkcja Generacji PW/RW dostępna jest tylko w programach z Modułem obsługi magazynu.

Remanent na dowolny dzień

Stan towarów w wybranych magazynach na wybrany dzień z dodatkową możliwością wyszczególnienia dostaw, z jakich pochodzą produkty.
Remanent jest wyceniony wg z cen zakupu netto metody FIFO. Można wyświetlić wyceniony wg ceny netto i brutto sprzedaży we wszystkich grupach cenowych.
Można zastosować filtr i wyświetlić remanent dla dowolnej kategorii produktów.
Pozycje z remanentu można przekopiować do edytora Word, Excel, itp. Wykorzystać do stworzenia własnych zestawień.

Kredyt kupiecki, blokada sprzedaży przy przeterminowaniu

Możliwość ustawienia pola:
Blokuj sprzedaż z terminem płatności, Wyświetlaj informację o przekroczeniu terminu płatności,
Blokuj sprzedaż, jeśli jest przekroczenie terminu płatności,

Kontrola niezafakturowanych dokumentów magazynowych

Maks. ilość dni niezafakturowanych dok. magazynowych* - po przekroczeniu ustalonego limitu program uniemożliwi wystawienie

Dokumenty

FA - Faktura sprzedaży –możliwość wystawienia na podstawie: DD, WZ, MM
BO – Bilans otwarcia - możliwość wystawienia na podstawie: Kopii BO, Usuniętego BO
WZ – Wydanie na zewnątrz - możliwość wystawienia na podstawie: ZO, OF, FZ, KD, MM, Kopia WZ, Usuniętego WZ
DD – Dowód dostawy - możliwość wystawienia na podstawie: ZO, Kopia DD, Usuniętego DD
RW – Rozchód wewnętrzny – możliwość wystawienia na podstawie: Kopia RW, Usuniętego RW
ZW – Zwrot wewnętrzny
PZ - Przyjęcie zewnętrzna - możliwość wystawienia na podstawie: Kopia PZ, Usuniętego PZ
PW – Przyjęcie wewnętrzne - możliwość wystawienia na podstawie: Kopia PW, Usuniętego PW

Obrót wyrobami węglowymi

Funkcja służy do sporządzenia zestawienia dla dokumentów do obrotu wyrobami węglowymi.

Zestawienia i raporty

Rozliczenie magazynu
Dokumentów w cenach magazynowych
Rotacji produktów
Rozchodów według produktów
Prowizji
Wyrobów węglowych

Jednostki miar

Przypisanie jednostki zbiorczej i przeliczeniowej, zarówno dla jednostek logistycznych (np. palety), jak i jednostek w kartotece.

Funkcje serwisowe

Produkty - przelicz marżę i marżę minimalną
Produkty - przelicz stany w kartotece (po sporządzonym remanencie, rozliczeniu niedoborów i nadwyżek funkcja porządkuje i wycenia stany)

Produkty powiązane